Werkenlijst finale

FEIKE ASMA

 • Fantasie Dankt, dankt nu allen God (Alsbach&Co 5312)
 • Fantasie over Psalm 42
 • Fantasie over Psalm 138 (Musica Selecta, Deel 5)
 • Als g’in nood gezeten (Alsbach&Co 5283)
 • Jezus neemt de zondaars aan (Alsbach&Co 5283)
 • Gouden Harpen ruisen (Musiscript MG 012)
 • Fantasie Psalm 43 (Musica Selecta, Deel 5)
 • Finale en Koraal: Het Lam voor ons geslacht (Boek 4)
 • Toccata en Koraal Psalm 75 (Musiscript MR133)
 • Fantasie over De Avondzang (Musica Selecta, Deel 3)
 • Vrees niet o mijn ziele (Boek 3 Basart/Strengholt)


JAN BONEFAAS

 • Fantasie: Psalm 24 (Willemsen No. 681)
 • Fantasie: Psalm 72 (Willemsen No. 462)
 • Fantasie: Psalm 99 (Willemsen No. 649)
 • Fantasie: Psalm 100 (Willemsen No. 241)


JAN ZWART

 • Toccata Psalm 146 (Stuk IX Serie Musyck over de Voysen der Psalm Davids)
 • Fantasie Psalm 24 (Stuk IV Serie Musyck over de Voysen der Psalm Davids)
 • Fantasie toccatine Psalm 33 (Stuk III Serie Musyck over de Voysen der Psalm Davids)
 • Vrees niet o mijn ziele (Boek IV 3 Orgelliederen)


KLAAS JAN MULDER

 • Preludium Psalm 46 (Con Passione 6017)
 • Fuga en koraal Psalm 124 (Con Passione 6011)
 • Fantasie en koraal Psalm 48 (Con Passione 6030)
 • Inleiding en toccatine Psalm 75 (Con Passione 6036)
 • Fantasie Psalm 68 (Con Passione 6010)
 • Fantasie over Psalm 108 (Con Passione 6006)
 • Inleiding, toccata en koraal Psalm 43 (Con Passione 6016)
 • Fantasie – Toccata over: “Wat God doet dat is welgedaan" (De Haske 1012966)

Deelnemers mogen, in overleg met de organisatie, ook een werk
opgeven die niet op de lijst staat.

Jury

Harm Hoeve
Wybe Kooijmans
Everhard Zwart
Martin van Heerde (vz)

Organisatie


JOHANNUSConsoloNL